o2 鲜榨果汁 乐冰系列价目表_O2小氧鲜榨果汁

o2 鲜榨果汁 乐冰系列价目表

今天小氧给大家分享一下o2小氧乐冰系列价目表,让大家能够了解小氧的价目表,对鲜榨果汁的产品定价有一定的了解!

乐冰系列

                  L

红豆沙冰            10

蕉芒沙冰            18

香蕉沙冰            15

百香果香蕉沙冰       17

柠檬冰沙            17

百香果柠檬冰沙       20

芒果沙冰            22